Autotechs ekosystem för lärande levererar resultat till Höganäs AB

Med en marknad som står inför snabb förändring identifierade Höganäs, världens ledande tillverkare av metallpulver, ett stort behov av att främja en företagskultur som fokuserar på lärande och utveckling. Höganäs har därför blivit partner med Autotech som levererar ett ekosystem för lärande.

Framtiden kommer att vara annorlunda. Den kunskap som finns i huvudet hos anställda riskerar att försvinna i och med pensionsavgångar och en rörligare arbetsmarknad, samtidigt som världen blir mer digital och många företag blir mer globala. Av den anledningen har Höganäs valt att utveckla sin verksamhet med Autotechs ekosystem för lärande. Ekosystemet är en webbaserad plattform, där anställda kan gå kurser, dela med sig av kunskap, kommunicera och utvecklas med andra. Med ett ekosystem för lärande skapas en företagskultur där kompetensutveckling är både en rättighet och ett personligt ansvar.

– När ett företag gör en större kompetensutvecklingssatsning kommer vi ofta in tidigt i processen och hjälper till med de strategiska frågorna. Strategin realiseras sedan genom det ekosystem för lärande som vi tillhandahåller kunden, säger Anders Stenmark, teamledare för tjänsteområdet lärande på Autotech.

Tillgång och kommunikation i centrum

I Höganäs fall har Autotech arbetat tillsammans med nyckelpersoner inom bolaget för att identifiera och sammanställa utbildningsmaterial som de anställda har behov och intresse av. I ekosystemet finns idag en stor andel material som producerats av Autotech specifikt för Höganäs, men även annat utbildningsmaterial har integrerats från andra portaler. Här kan kursdeltagarna enkelt nå alla sina kurser och företaget kan följa upp vad de anställda bidrar med och lär sig. Vidare kan de anställda dela utmaningar och kommunicera digitalt med varandra för att utvecklas tillsammans.

– De kan skapa så kallade ”challenges”, dela material och kommunicera i realtid. Om någon har ett problem som behöver lösas kan de dela med sig av det till andra med likvärdig funktion i bolaget, diskutera och få hjälp med en lösning. Innehållet kan dessutom maskinöversättas till sex olika språk i realtid, översättningarna kan även enkelt förädlas av professionella översättare vid behov.

”Behöver inte uppfinna hjulet”

Den metod som används är något som passar Höganäs på många olika sätt. Bolaget har 2 500 anställda i 17 länder och har förvärvat flera nya bolag genom åren.

– För många företag är det en utmaning att hålla koll på vad olika avdelningar och anställda har för kunskap samt att skapa förutsättningar för att utbyta erfarenheter med varandra. Med ett ekosystem för lärande behöver varje anställd eller avdelning inte uppfinna hjulet gång på gång, utan de kan lära mellan avdelningar i hela världen och istället bygga på och utveckla varandras lösningar.

En nyckel

Det är många som har upptäckt fördelarna med ett ekosystem för lärande. Autotech levererar olika versioner av tjänsten till företag som LKAB, Electrolux och Skellefteå Kraft. Men också mindre bolag har stor nytta av ett ekosystem för lärande.

– I dag finns det ett stort behov av kontinuerlig utveckling inom alla branscher, den tekniska utvecklingen går allt snabbare och arbetsmarknaden blir alltmer lättrörlig. Detta skapar många möjligheter, men ställer även stora krav på organisationer att fostra ett ”growth mindset” och visa anställda att det finns möjligheter att växa inom företaget. Vi ser att den här typen av ekosystem som stödjer lärande på ett naturligt och integrerat sätt är en tydlig trend, och vi tror att det är en nyckel till utveckling för många företag, säger Jessika Walker de Coimbra, projektledare i Höganäsprojektet.

Fördelar med leveransspecifika bruksanvisningar

Trött på bruksanvisningar som berättar allt annat än det du behöver veta? Det är dina kunder också. Därför väljer allt fler företag att använda sig av leveransspecifika bruksanvisningar. Det innebär att kunden får en specialanpassad manual för exakt den maskin och de tillval kunden har beställt. Utan att behöva läsa om tillval och konfigurering kunden inte valt.

För dig som erbjuder produkter som går att konfigurera på många olika sätt, med olika tillval, är detta perfekt. Historisk har man oftast använt en bruttomanual som täcker flera olika modeller och tillbehör. En lösning som gjort det svårt för slutanvändaren att hitta rätt bland all information. Men med dagens smarta teknik går det istället lätt att sammanställa en bruksanvisning som motsvarar exakt den konfiguration som slutanvändaren beställt eller bett om en offert på. Det förenklar vardagen, stärker ditt företags varumärke och sparar tid och pengar.

Tekniken innebär att en datasträng lagras utifrån den konfiguration som kunden väljer. Den utgör ett recept på vilka stycken som ska sammanställas till en bruksanvisning. Manualen kan publiceras i flera olika format. Till exempel på en webb, i tryckt form eller i en maskins manöverdisplay.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan göra bättre bruksanvisningar till dina kunder.