Teknikinformation – trendspaning

Autotech har arbetat med att ta fram teknisk information och visualiseringar i mer än 25 år. Mycket har förändrats sedan starten och med dagens snabba teknikutveckling följer ständigt nya möjligheter.
Här belyser Petra Toffia, teamledare för teknikinformatörerna, några tydliga trender inom området.

Autotech är ett konsultföretag som hjälper sina kunder att producera, strukturera och distribuera teknisk information. Det kan handla om produktägande företag som behöver hjälp med tydliga produktbeskrivningar och manualer för olika målgrupper, innehåll som uppfyller gällande direktiv eller smarta processer och strukturer för bättre samordnad information. Sedan starten för 25 år sedan har behovet av teknikinformation förändrats mycket.

Trender

En tydlig trend är ökad efterfrågan på leveransspecifika bruksanvisningar och behovet av ”smart” information.
– Leveransspecifik information innebär att köparen av en produkt erbjuds manualer vars innehåll motsvarar produktens konfiguration med de tillval som gjorts, säger Petra Toffia. Historisk har man ofta skapat en bruttomanual som täcker flera olika modeller och tillbehör. En lösning som gjort det svårt för slutanvändaren att hitta rätt bland all information.
– Som mottagare av teknisk information vill du snabbt och enkelt hitta just den information du behöver, slippa leta eller fundera över vilka delar av anvisningarna som är relevanta för just din produktmodell.

I takt med att fler produkter blir uppkopplade och innehåller mjukvara i större utsträckning blir produktutveckling och därmed behovet av uppdatering också mer frekvent. Informationen om produkten måste revideras i samma takt.
– Hantering och uppdatering av information ska vara enkelt. I samband med att produkten slutkonfigurerats ska du kunna skapa och skicka korrekt och relevant dokumentation till slutanvändaren. Det förutsätter att informationsflödet hänger ihop över hela kedjan, och att alla delar är digitala. Just nu händer det väldigt mycket inom områden som standardisering av innehåll och systemintegrering.

I dagens informationsbrus blir kärnfulla instruktioner som är enkla att förstå och ta till sig allt viktigare.
– Många gånger förespråkar vi bildstarka anvisningar, animeringar och rörligt material, då alltför mycket text kan utgöra en barriär. En instruktion är inte mycket värd om du inte kan förstå den.

Framtiden

Tittar vi några år framåt kommer vi att få se nya användarbehov- och beteenden, tror Petra Toffia. Utvecklingen av självkörande fordon och maskiner med ökad del inbyggd intelligens för nya utmaningar med sig.
– Vilken information behöver exempelvis personalen på godsmottagningen, när leveransen hanteras av ett förarlöst fordon som plötsligt inte fungerar som det ska?

Ökat användarfokus och mer interaktivitet är ingen ny trend. Utvecklingen har länge rört sig mot ett ökat intresse för mottagarna av information och vad användarnas beteende kan berätta för produkttillverkaren. Betydelsen av att mäta och följa användarbeteenden växer.
– Mätningar sker i dag i stor utsträckning. Genom den digitala utvecklingen med förbättrad AI-teknik kan maskiner både kommunicera med och tolka oss användare och utifrån kunskapen om vårt beteende och vår förståelse bli ännu bättre. Det kastar också nytt ljus över vårt arbete med teknikinformation.