Tack till våra LIA-praktikanter!

Kent Olofsson och Annette Asph, praktikanter på Autotech delar med sig av deras erfarenheter.

Annette Asph och Kent Olofsson färdigställt sin LIA-period på Autotech i Stockholm efter avslutad utbildning till teknikinformatör på Hermods. Det är den första LIA-praktik som genomförts nästan uteslutande på distans. Men Kent och Annette är mycket nöjda med sin praktik.

Mycket bättre än jag hade trott. Jag ger betyget 8 till 9 på en tiogradig skala, säger Kent. Hade vi fått genomföra det på plats hade det blivit en tia.

När vi berättade om våra arbetsuppgifter för de andra klasskamraterna blev de avundsjuka och sa att ”det där hade vi också velat göra”. De flesta av våra klasskamrater har bara fått en enda uppgift att jobba med, medan vi fått flera omväxlande uppgifter.

Och Annette håller med:

Jag tycker att vi fick meningsfulla arbetsuppgifter. Under tiden vi arbetade med dem kände man att man kom in i ert sätt att tänka och arbeta på Autotech. Vilket väl var meningen antar jag. Jag ger en nia jag också. Och om vi varit på plats hade det blivit en tia.

Kent och Annette har haft en gemensam uppgift: att ta fram en introduktionsutbildning i Storyline för nyanställda konsulter på Autotech, där underlaget bestod av en Powerpoint-presentation. De har dessutom fått egna uppgifter, som att ta fram en enkel lathund för skribenter som vill arbeta med STE (Simplified Technical English) och producera en användarmanual för en så kallad ”rotationsvagn”. Underlaget till det senare kom från en av våra största kunder.  En lista med tänkbara arbetsuppgifter tog form under ett fredagsmöte så det har inte saknats arbete under LIA-praktiken.

Kent har en bakgrund som journalist medan Annette tidigare varit frilansande illustratör. Men de har mötts i den gemensamma uppgiften:

Det har bara varit positivt med att vara två tycker jag, säger Annette. Man har haft ett bollplank för sina idéer.

Totalt på distans har LIA-praktiken dock inte varit. Tre, fyra fredagar har de träffat handledarna (Bibbi, Sarah och Benny) på kontoret för avstämning och för att reda ut eventuella frågor som dykt upp. Och de har varit uppskattade tycker Annette:

Träffarna har varit mycket bra. De har gett ”det där lilla extra” som man kanske inte får fram vid online-möten.

Att ta emot LIA-praktikanter kräver förberedelser och tid från handledare för att praktikperioden ska bli meningsfull. Men Eva Björklund, som är platschef för Autotech i Stockholm, tycker att det är väl investerad tid:

Det är ett värdefullt sätt för oss att bredda vårt rekryteringsunderlag. Båda parter får möjlighet att under en längre period känna på samarbetet, något som är svårt att realisera vid ett vanligt anställningsförfarande.

Sen är det alltid lika kul att få ta del av alla tankar och idéer från dem som ser på vår verksamhet med nya fräscha ögon.