Tack till våra LIA-praktikanter!

Kent Olofsson och Annette Asph, praktikanter på Autotech delar med sig av deras erfarenheter.

Annette Asph och Kent Olofsson färdigställt sin LIA-period på Autotech i Stockholm efter avslutad utbildning till teknikinformatör på Hermods. Det är den första LIA-praktik som genomförts nästan uteslutande på distans. Men Kent och Annette är mycket nöjda med sin praktik.

Mycket bättre än jag hade trott. Jag ger betyget 8 till 9 på en tiogradig skala, säger Kent. Hade vi fått genomföra det på plats hade det blivit en tia.

När vi berättade om våra arbetsuppgifter för de andra klasskamraterna blev de avundsjuka och sa att ”det där hade vi också velat göra”. De flesta av våra klasskamrater har bara fått en enda uppgift att jobba med, medan vi fått flera omväxlande uppgifter.

Och Annette håller med:

Jag tycker att vi fick meningsfulla arbetsuppgifter. Under tiden vi arbetade med dem kände man att man kom in i ert sätt att tänka och arbeta på Autotech. Vilket väl var meningen antar jag. Jag ger en nia jag också. Och om vi varit på plats hade det blivit en tia.

Kent och Annette har haft en gemensam uppgift: att ta fram en introduktionsutbildning i Storyline för nyanställda konsulter på Autotech, där underlaget bestod av en Powerpoint-presentation. De har dessutom fått egna uppgifter, som att ta fram en enkel lathund för skribenter som vill arbeta med STE (Simplified Technical English) och producera en användarmanual för en så kallad ”rotationsvagn”. Underlaget till det senare kom från en av våra största kunder.  En lista med tänkbara arbetsuppgifter tog form under ett fredagsmöte så det har inte saknats arbete under LIA-praktiken.

Kent har en bakgrund som journalist medan Annette tidigare varit frilansande illustratör. Men de har mötts i den gemensamma uppgiften:

Det har bara varit positivt med att vara två tycker jag, säger Annette. Man har haft ett bollplank för sina idéer.

Totalt på distans har LIA-praktiken dock inte varit. Tre, fyra fredagar har de träffat handledarna (Bibbi, Sarah och Benny) på kontoret för avstämning och för att reda ut eventuella frågor som dykt upp. Och de har varit uppskattade tycker Annette:

Träffarna har varit mycket bra. De har gett ”det där lilla extra” som man kanske inte får fram vid online-möten.

Att ta emot LIA-praktikanter kräver förberedelser och tid från handledare för att praktikperioden ska bli meningsfull. Men Eva Björklund, som är platschef för Autotech i Stockholm, tycker att det är väl investerad tid:

Det är ett värdefullt sätt för oss att bredda vårt rekryteringsunderlag. Båda parter får möjlighet att under en längre period känna på samarbetet, något som är svårt att realisera vid ett vanligt anställningsförfarande.

Sen är det alltid lika kul att få ta del av alla tankar och idéer från dem som ser på vår verksamhet med nya fräscha ögon.

Information för processindustrin


Den moderna processindustrin eftersträvar att optimera utvinning till en så liten miljöpåverkan som möjligt. För det krävs högteknologiska lösningar och kunskap hos personalen. Pedagogiskt material som beskriver processerna bidrar både till att arbeta rätt och säkert och till att höja motivationen.

En process behöver ofta beskrivas för många olika målgrupper. Till exempel de som är verksamma i anläggningen, som operatörer, underhållspersonal, semestervikarier eller entreprenörer. Sådan information kan innehålla allt från detaljerade beskrivningar av processflöden till att informera om handhavande, serviceåtgärder och säkerhet.
Ofta finns även behov av anpassad information för en bredare målgrupp, som till exempel personal som arbetar i andra processer på samma industri. Genom att ge all personal en förståelse om arbetsplatsens alla delprocesser och produktionskedjor så skapas ett tydligare sammanhang. Det ökar personalens motivation och engagemang. De kan också bättre förstå vikten av att överlämna en bra “produkt” till nästa processteg.

Generationsavgångar innebär rekrtytering

Idag sker relativt stora generationsavgångar i industrin, vilket innebär att ny personal behöver rekryteras. Det kräver beaktanden och ställer nya krav, både på att ha effektiva metoder att introducera och att kommunicera på ett sätt som tilltalar den yngre generationen.

Autotech skapar lösningar som består i allt från traditionellt material till e-learning och interaktiva 3D-grafiska produktioner. Expertkunskap inom målgruppsanpassning, pedagogik och publiceringsteknik skapar goda förutsättningar att nå ut till målgruppen. Målet är naturligtvis att alla ska vara motiverade, arbeta säkert och bidra till att anläggningen sköts på ett optimalt sätt.

Digitalisera lärandet och skapa en lärandekultur på företaget!

Det är aldrig för sent att satsa på digitalt lärande. Vi erbjuder organisationer och företag smarta lösningar för att kunna utbilda personal och kunder på distans. Nu kan det vara läge att kompetensutveckla och se till att skapa en lärandekultur.

Många organisationer har redan insett att personal som ständigt utvecklar sin kompetens och lär av varandra är en framgångsfaktor. De har påbörjat sin resa mot att skapa en lärandekultur. Vissa har också insett att det inte längre är hållbart att skicka utbildare världen över för att utbilda kunder och återförsäljare. Det som fått företag att börja tänka om är två faktorer, ekonomi och miljö. Ett digitaliserat lärande innebär alltid en kostnadsbesparing jämfört med traditionell utbildning. Det gynnar miljön och även ert varumärke genom att ni minskar ert resande. Ni kommer att bidra till Sveriges långsiktiga mål, att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det finns idag mycket som talar för ett digitaliserat lärande. LinkedIn Learning säger t.ex. i en nyligen publicerad rapport:

“After years of being under-resourced, L&D budgets are expected to continue to grow—shifting from Instructor-Led Training (ILT) to online learning—and executive buy-in continues to build.”

Är ni för sent ute om ni inte har påbörjat er digitaliseringsresa? Nej, det finns snabb hjälp att få som gör det möjligt för er att redan inom en månad ta er en bra bit på vägen mot ett hållbart lärande.

Det första ni behöver är en infrastruktur för att enkelt administrera och distribuera ert lärande, ett Learning Management System (LMS). Autotech arbetar med en open-source-lösning som heter Moodle. Moodle är världens mest spridda LMS och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. På köpet får ni en säker lösning som förhindrar intrång och förlust av ert know-how. Med vår lösning kan ni också bedriva instruktörsledda utbildningspass online via videolänk. Autotech kan med mycket kort leveranstid sätta upp ett anpassat LMS med er logotyp och grafiska profil.

En infrastruktur utan innehåll av kurser saknar värde. Därför behöver ert LMS fyllas med innehåll. Börja med att identifiera standardutbildningar som redan finns ute på marknaden, som kan distribueras via plattformen. Nästa steg är att ta ert befintliga utbildningsmaterial och konvertera till e-utbildningar. Ska man göra digitaliseringen rätt, behöver man se över pedagogiskt upplägg, tillföra interaktivitet, tester och förädla materialet till e-kurserna. I rådande läge är en snabb konvertering (ofta kallat RapidE) ett bra första steg för att snabbt komma ut med sina kurser. Kurserna kan sen förädlas när tid ges. Nu kanske det också finns tid för era utbildare att ta fram faktaunderlag till dessa e-kurser.

Autotech hjälper er med hela resan, alltifrån att utarbeta en långsiktig strategi för ert lärande till att sätta upp ett LMS och skapa innehåll. Att med hjälp av oss komma igång och göra nytta inom en månad är fullt görbart. Kontakta oss redan idag, så sätter vi upp ett första digitalt möte!

3D-Visualiseringar förklarar fördelar och teknik

För produkttillverkare är det viktigt att kunna förklara unika fördelar som deras produkter eller system erbjuder. Ibland kan det ligga ett stort utvecklingsarbete bakom en ny funktion, som inte syns på ytan men som gör stor nytta för köparen av produkten. För att kunna förklara och sälja nya funktioner är 3D-visualiseringar ett utmärkt media.

Nyutvecklade funktioner möjliggörs ofta av en fysisk konstruktion eller ett styrsystem. Det blir allt vanligare att operatörer via ett interface kan aktivera ett programval som motsvarar det arbete som ska utföras. Maskinen kommer då att arbeta efter fördefinierade körmönster. Ett exempel på sådana produkter är lastbilskranar från HIAB. Där har man utvecklat programval som gör att en operatör med relativt liten erfarenhet kan utföra svåra operationer.

Det arbete som ska utföras kan vara applikationsbundet, som till exempel hantering av sopkärl. Med hjälp av programvalen kan lasten med ett enkelt handgrepp lyftas längs fördefinierade rörelsebanor, minneslagra positioner, tömma behållare och mycket mer. Funktionerna ger ett effektivare arbete och gör hanteringen enklare och säkrare, något som är till nytta för operatörerna och inte minst för entreprenörerna som levererar tjänsten.

 

Förtydligar ditt budskap

Att beskriva funktioner och dess fördelar, både internt och för slutkund, kan vara komplicerat. Den pedagogik som kan erhållas med en 3D-animation är utmärkt just för sådana tillämpningar. Animationer för att visa nya avancerade funktioner kan användas i allt från marknadsföring, försäljning till utbildning.

”Autotechs animationer har varit till stor hjälp för att tydliggöra funktioner och belysa värden som våra kranar tillför både operatörer och produktägare”, säger Lotta Sjöberg, Marketing Manager, Hiab Services & New Business Solutions.

Tre fördelar med att använda sig av 3D-visualisering

 • Pedagogik och tydlighet
  Utmärkt för att förklara avancerade funktioner på ett enkelt och pedagogiskt sätt
 • Flexibilitet
  Kan användas för flera målgrupper och ändamål, allt från utbildning till försäljning
 • Time to market
  Färdig att publicera dagen produkten lanseras

Teknikinformation – trendspaning

Autotech har arbetat med att ta fram teknisk information och visualiseringar i mer än 25 år. Mycket har förändrats sedan starten och med dagens snabba teknikutveckling följer ständigt nya möjligheter.
Här belyser Petra Toffia, teamledare för teknikinformatörerna, några tydliga trender inom området.

Autotech är ett konsultföretag som hjälper sina kunder att producera, strukturera och distribuera teknisk information. Det kan handla om produktägande företag som behöver hjälp med tydliga produktbeskrivningar och manualer för olika målgrupper, innehåll som uppfyller gällande direktiv eller smarta processer och strukturer för bättre samordnad information. Sedan starten för 25 år sedan har behovet av teknikinformation förändrats mycket.

Trender

En tydlig trend är ökad efterfrågan på leveransspecifika bruksanvisningar och behovet av ”smart” information.
– Leveransspecifik information innebär att köparen av en produkt erbjuds manualer vars innehåll motsvarar produktens konfiguration med de tillval som gjorts, säger Petra Toffia. Historisk har man ofta skapat en bruttomanual som täcker flera olika modeller och tillbehör. En lösning som gjort det svårt för slutanvändaren att hitta rätt bland all information.
– Som mottagare av teknisk information vill du snabbt och enkelt hitta just den information du behöver, slippa leta eller fundera över vilka delar av anvisningarna som är relevanta för just din produktmodell.

I takt med att fler produkter blir uppkopplade och innehåller mjukvara i större utsträckning blir produktutveckling och därmed behovet av uppdatering också mer frekvent. Informationen om produkten måste revideras i samma takt.
– Hantering och uppdatering av information ska vara enkelt. I samband med att produkten slutkonfigurerats ska du kunna skapa och skicka korrekt och relevant dokumentation till slutanvändaren. Det förutsätter att informationsflödet hänger ihop över hela kedjan, och att alla delar är digitala. Just nu händer det väldigt mycket inom områden som standardisering av innehåll och systemintegrering.

I dagens informationsbrus blir kärnfulla instruktioner som är enkla att förstå och ta till sig allt viktigare.
– Många gånger förespråkar vi bildstarka anvisningar, animeringar och rörligt material, då alltför mycket text kan utgöra en barriär. En instruktion är inte mycket värd om du inte kan förstå den.

Framtiden

Tittar vi några år framåt kommer vi att få se nya användarbehov- och beteenden, tror Petra Toffia. Utvecklingen av självkörande fordon och maskiner med ökad del inbyggd intelligens för nya utmaningar med sig.
– Vilken information behöver exempelvis personalen på godsmottagningen, när leveransen hanteras av ett förarlöst fordon som plötsligt inte fungerar som det ska?

Ökat användarfokus och mer interaktivitet är ingen ny trend. Utvecklingen har länge rört sig mot ett ökat intresse för mottagarna av information och vad användarnas beteende kan berätta för produkttillverkaren. Betydelsen av att mäta och följa användarbeteenden växer.
– Mätningar sker i dag i stor utsträckning. Genom den digitala utvecklingen med förbättrad AI-teknik kan maskiner både kommunicera med och tolka oss användare och utifrån kunskapen om vårt beteende och vår förståelse bli ännu bättre. Det kastar också nytt ljus över vårt arbete med teknikinformation.

Autotechs ekosystem för lärande levererar resultat till Höganäs AB

Med en marknad som står inför snabb förändring identifierade Höganäs, världens ledande tillverkare av metallpulver, ett stort behov av att främja en företagskultur som fokuserar på lärande och utveckling. Höganäs har därför blivit partner med Autotech som levererar ett ekosystem för lärande.

Framtiden kommer att vara annorlunda. Den kunskap som finns i huvudet hos anställda riskerar att försvinna i och med pensionsavgångar och en rörligare arbetsmarknad, samtidigt som världen blir mer digital och många företag blir mer globala. Av den anledningen har Höganäs valt att utveckla sin verksamhet med Autotechs ekosystem för lärande. Ekosystemet är en webbaserad plattform, där anställda kan gå kurser, dela med sig av kunskap, kommunicera och utvecklas med andra. Med ett ekosystem för lärande skapas en företagskultur där kompetensutveckling är både en rättighet och ett personligt ansvar.

– När ett företag gör en större kompetensutvecklingssatsning kommer vi ofta in tidigt i processen och hjälper till med de strategiska frågorna. Strategin realiseras sedan genom det ekosystem för lärande som vi tillhandahåller kunden, säger Anders Stenmark, teamledare för tjänsteområdet lärande på Autotech.

Tillgång och kommunikation i centrum

I Höganäs fall har Autotech arbetat tillsammans med nyckelpersoner inom bolaget för att identifiera och sammanställa utbildningsmaterial som de anställda har behov och intresse av. I ekosystemet finns idag en stor andel material som producerats av Autotech specifikt för Höganäs, men även annat utbildningsmaterial har integrerats från andra portaler. Här kan kursdeltagarna enkelt nå alla sina kurser och företaget kan följa upp vad de anställda bidrar med och lär sig. Vidare kan de anställda dela utmaningar och kommunicera digitalt med varandra för att utvecklas tillsammans.

– De kan skapa så kallade ”challenges”, dela material och kommunicera i realtid. Om någon har ett problem som behöver lösas kan de dela med sig av det till andra med likvärdig funktion i bolaget, diskutera och få hjälp med en lösning. Innehållet kan dessutom maskinöversättas till sex olika språk i realtid, översättningarna kan även enkelt förädlas av professionella översättare vid behov.

”Behöver inte uppfinna hjulet”

Den metod som används är något som passar Höganäs på många olika sätt. Bolaget har 2 500 anställda i 17 länder och har förvärvat flera nya bolag genom åren.

– För många företag är det en utmaning att hålla koll på vad olika avdelningar och anställda har för kunskap samt att skapa förutsättningar för att utbyta erfarenheter med varandra. Med ett ekosystem för lärande behöver varje anställd eller avdelning inte uppfinna hjulet gång på gång, utan de kan lära mellan avdelningar i hela världen och istället bygga på och utveckla varandras lösningar.

En nyckel

Det är många som har upptäckt fördelarna med ett ekosystem för lärande. Autotech levererar olika versioner av tjänsten till företag som LKAB, Electrolux och Skellefteå Kraft. Men också mindre bolag har stor nytta av ett ekosystem för lärande.

– I dag finns det ett stort behov av kontinuerlig utveckling inom alla branscher, den tekniska utvecklingen går allt snabbare och arbetsmarknaden blir alltmer lättrörlig. Detta skapar många möjligheter, men ställer även stora krav på organisationer att fostra ett ”growth mindset” och visa anställda att det finns möjligheter att växa inom företaget. Vi ser att den här typen av ekosystem som stödjer lärande på ett naturligt och integrerat sätt är en tydlig trend, och vi tror att det är en nyckel till utveckling för många företag, säger Jessika Walker de Coimbra, projektledare i Höganäsprojektet.

Fördelar med leveransspecifika bruksanvisningar

Trött på bruksanvisningar som berättar allt annat än det du behöver veta? Det är dina kunder också. Därför väljer allt fler företag att använda sig av leveransspecifika bruksanvisningar. Det innebär att kunden får en specialanpassad manual för exakt den maskin och de tillval kunden har beställt. Utan att behöva läsa om tillval och konfigurering kunden inte valt.

För dig som erbjuder produkter som går att konfigurera på många olika sätt, med olika tillval, är detta perfekt. Historisk har man oftast använt en bruttomanual som täcker flera olika modeller och tillbehör. En lösning som gjort det svårt för slutanvändaren att hitta rätt bland all information. Men med dagens smarta teknik går det istället lätt att sammanställa en bruksanvisning som motsvarar exakt den konfiguration som slutanvändaren beställt eller bett om en offert på. Det förenklar vardagen, stärker ditt företags varumärke och sparar tid och pengar.

Tekniken innebär att en datasträng lagras utifrån den konfiguration som kunden väljer. Den utgör ett recept på vilka stycken som ska sammanställas till en bruksanvisning. Manualen kan publiceras i flera olika format. Till exempel på en webb, i tryckt form eller i en maskins manöverdisplay.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan göra bättre bruksanvisningar till dina kunder.

Digital fotorealism utmanar verkligheten

Med 3D-program som erbjuder avancerad material- och ljussättning kan bilder som är svåra att skilja från verklighet skapas digitalt. Fördelarna gör att allt fler företag väljer denna teknik istället för foton för att visualisera sina produkter.

Fotorealism från 3D är en teknik som funnits en längre tid, men som nu växer kraftigt bland produkttillverkande företag.
– Efterfrågan har verkligen exploderat. Och fördelarna med tekniken är många, säger Kristoffer Wallgren på Autotech.

3D – en värld av möjligheter

– 3D kommer ofta in i diskussionerna när en kund vill visualisera en produkt på ett sätt som kan vara komplicerat eller kostsamt att åstadkomma med vanligt foto. Till exempel att visa produkten i genomskärning eller i miljöer som inte existerar eller som är svårarrangerade. Tekniken ger även möjlighet att visualisera en produkt i prototypstadiet.

Sparar tid och pengar

– I de flesta fall är fotorealism från 3D effektivare än att fotografera produkterna i en fotostudio. Fotografering kräver dessutom att alla produkter, i rätta kulörer och utföranden, finns fysiskt tillgängliga där fotograferingen ska utföras.

Cylinda är en av Autotechs kunder som valt att visualisera sina produkter med 3D-teknik. Det sparar dem tid och pengar och ger ett tilltalande resultat som kan likställas med foto.

Bilderna skapas från en virtuell studio med materialbibliotek och i vissa fall fördefinierade kamerapositioner. För att skapa en produktbild så importeras en 3D-Cad modell. Den tilldelas sedan material, det vill säga färger, metaller, ytbehandlingar med mera. Bildgenereringen är delvis automatiserad. Det räcker ofta med ett knapptryck för att sedan generera produktbilder från de valda kamerapositionerna.

Quicke erbjuder hundratalet olika tillbehör för frontlastare och produktfloran blir allt större.

Miljö och sammanhang

Ett annat företag som också använder sig av fotorealistisk-3D är Franke Futurum, som tillverkar och säljer produkter för köksventilation.
– En stor fördel är att produkterna kan infogas i olika miljöer. Ofta skräddarsys hemmiljön så att den tilltalar målgruppen som man vill nå med den aktuella produkten.

Tre fördelar med att använda sig av 3D-visualisering

 • Sparar tid och pengar
  Du slipper arrangera i studio eller i miljö. Du behöver inte heller lagerhålla alla produkter som du vill visualisera.
 • Ger flexibilitet
  Du kan effektivt skapa bilder på en produkt i flera utföranden, från olika perspektiv eller i olika miljöer.
 • Förklarar funktioner och tekniska lösningar
  Du kan skapa genomskärningar som gör det möjligt att visa detaljer eller funktioner som är dolda i konstruktionen.