Produkt_symbol-03Produktinformation

Bra information höjer upplevelsen av era produkter och ger nöjdare kunder. Vi hjälper er skapa effektiva instruktioner och ser till att informationen effektivt kan publiceras och återvinnas.

Installation

Första intrycket är avgörande. Därför är en tydlig anvisning som hjälper kunden att snabbt komma igång med sin nya produkt viktig. Vi hjälper er att skapa allt från Quick Guides till detaljerade text- och bildanvisningar.

Användning

En bra anvisning ger förutsättningar att använda och underhålla produkten effektivt och säkert. Den bidrar också till att höja upplevelsen av produkten och ger er nöjdare kunder. Vi hjälper er att skapa en struktur och ett tydligt innehåll. Naturligtvis beaktas även marknadsdirektiven avseende hälso- och säkerhetskrav.

(^–^)

(^–^)

Reparation

Att erbjuda tydliga reparationsanvisningar för era produkter är en konkurrensfördel. Rätt utförda reparationer ger färre reklamationer och minskat supportbehov. Det leder också till att kunderna använder era metoder, verktyg och reservdelar.

Reservdelar

Vi hjälper er att skapa och anpassa er reservdelsinformation. Vi kan även ge tips, råd och beslutsstöd om hur informationen effektivt kan hanteras och publiceras.

(^–^)

(^–^)

Vår kompetens

Vi bevakar och utvärderar ständigt nya metoder för att skapa, lagra och publicera information. Därför ligger vi i framkant vad gäller effektiv framställning och återanvändning av bilder, texter och översättningar.

Vi kan även hjälpa till med strategiska tjänster, bland annat med kartläggningar som tydliggör målgrupperna, belyser behovet av information och som underlättar prioritering vid framställandet av information.

Våra projektledare och teknikinformatörer har god teknikförståelse och kan snabbt sätta sig in i funktionella grundprinciper. Självklart lägger vi alltid stor vikt vid att målgruppsanpassa informationen och säkerställa att den uppfyller gällande direktiv. Vi kan se er produktinformation med nya ögon.