Försvarsdokumentation och Integrerat Logistikstöd

 

I över 20 år har Autotech levererat teknisk dokumentation, analyser och upphandlingsstöd till försvars- och säkerhetssektorn. Tillsammans med samarbetspartners kan vi också anta uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv.

Kontakta oss!

Försvar & Säkerhet

Försvarets materielverk (FMV) kravställer, upphandlar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret. Förfrågningsunderlagen till potentiella leverantörer ställer höga och specifika krav gällande teknisk dokumentation, både för offert och leverans. Autotech har lång erfarenhet av att utvärdera, offerera och leverera utifrån dessa krav.

I våra leveranser erbjuder vi support genom hela produktens livscykel. Från upprättande av dokumentation och CE-märkning till leverans och avveckling.

Vi stödjer i processen utifrån både kravställarens och leverantörens perspektiv. Vår långa erfarenhet gör oss till en pålitlig leverantör av kvalitet på detaljnivå som motsvarar de rigorösa kraven från upphandlande myndighet.

ILS - Integrerat logistikstöd

ILS, Integrated Logistics Support, eller på svenska integrerat logistikstöd, är en strategi med syfte att dimensionera och optimera kostnader, kvalitet och funktion under ett systems livslängd.  Autotech är en värdefull partner med spetskompetens som anpassar affärsmodellen efter dina behov av stöd inom ILS.

Exempel på tjänster:

Underlag för underhållsinstruktioner

Informationsbehovsanalys

Struktur & DTD

Produktion och uppdatering

Underlag för utbildning

Projektledning

Förstudie

Fältarbete

Publikationskrav

Kravspecifikation

Avveckling

Tekniska publikationer

Autotech tar fram tekniska publikationer som användar- och servicemanualer, reparationsböcker, underhållsplaner och systembeskrivningar. Exempel på vad vi kan hjälpa med:

Instruktionsbok (IBOK)

Bruksanvisning (BANV)

Reparationshandbok (RBOK)

Reservdelskatalog (RDK)

Teknisk Order (TO MF, TO AF mm)

Materielvårdsschema (MVSCH)

Sats- och tillbehörslistor

Kontrollbok

Indatering/registervård av grund- och förvaltningsdata (GoF)

Offert & kalkyl

De höga krav som ställs på försvarsdokumentation gäller ända från offertstadiet. Autotech kan som underleverantör av dokumentation i dessa upphandlingar säkerställa att inlämnade offerter innehåller allt väsentligt, dels för att kvalificera in för anbudet, men även för att undvika oförutsett arbete, utgifter eller förseningar.

Några av våra kunder

Vill du veta mer? Fråga Veronika!

Veronika Waleij

Technical Communicator – Skellefteå +46 (0)10 – 492 43 13
[email protected]