Att dokumentera programvara är de små detaljernas konst. Ett mellanslag eller en punkt på fel ställe och den beskrivna koden eller kommandot fungerar inte på avsett sätt. Att beskrivmjukvara på ett pedagogiskt sätt är kan dessutom innebära en riktig utmaning, och därför känner vi oss extra stolta över att Autotech kan erbjuda den här kompetensen.

Inte sällan dokumenteras mjukvaran parallellt med att koden skrivs, helt enkelt därför att mjukvaran är det som enklast går att ändra i ett sent skede av projektet. När sedan programmeringen har kodstopp förväntas ofta även dokumentationen vara klar. 

En teknisk skribent som ska dokumentera mjukvara måste vara väl förtrogen med mjukvaruutvecklarnas miljö. Scrum-sprintar måste planeras in och release notes måste kunna tolkas. 

Mjukvara har historiskt sett betraktats som komplex att dokumentera och svår att läsa för en mottagare. Förbättringspotentialen är stor. När därför produktinformation utvecklas mot att bli mer och mer bilddriven är det naturligt att mjukvara är ett prioriterat område.  På Autotech har vi ett tätt samarbete och arbetar med dessa frågor. 

Våra tjänster inom mjukvara

Produktinformation

Lärande och utbildning

Visualiseringar

Några av våra kunder

Vill du veta mer? Fråga oss gärna!

E-post: [email protected]
Telefon: +4610 – 492 43 00 (växel)
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor om vad vi gör.