Autotech har en lång och bred erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor. Med kunder som exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket, FMV och ett stort antal kommuner och regioner, handlar uppdragen ofta om att på ett
pedagogiskt och inspirerande sätt nå ut med ett budskap till en bred målgrupp.
 

Kommuner och regioner ställs ofta inför utmaningen att snabbt nå ut med information och utbildning till målgrupper som är  geografiskt spridda och har skiftande bakgrund, såväl kulturellt som utbildningsmässigt. 

Autotech har både kompetens och erfarenhet av  att ta fram digitala utbildningar som utformas pedagogiskt för att säkerställa syfte och mål. Utbildningarna är varierade med bilddrivet och interaktivt innehåll samt delar med övningar och quiz som motiverar och engagerar mottagaren. 

De statliga verken har ofta behov av att nå ut med exempelvis organisationsförändringar eller nya rutiner och regelverk som börjar tillämpas från ett visst datum. Autotechs uppdrag har varit att på ett snabbt och enhetligt sätt nå ut med information kring hur förändringarna påverkar det praktiska arbetet för målgruppen.

Tillgänglighet

På Autotech är vi måna om att det vi producerar är tillgängligt. Det innebär att alla ska kunna uppfatta, förstå, navigera och interagera med det vi skapar, oavsett funktionsvariation. Vi ser bland annat till att det vi producerar är kompatibelt med skärmläsare och andra hjälpmedel, att de filmer vi producerar har undertexter, att alla bilder har alternativa texter, och mycket mer. Vi tycker att tillgänglighet ska vara en självklarhet, inte något extra.
Annelie_Norde

Annelie Norde

Instructional Designer

Annelie är en CPACC-certifierad konsult. Det innebär att hon har hög kompetens inom tillgänglig och universell design för användare med olika funktionsvariationer samt inom lagar, standarder och strategier som rör tillgänglighet.

IAAP Certified CPACC - Certifikat

Våra tjänster inom offentlig sektor

Produktinformation

Lärande och utbildning

Visualiseringar

Några av våra kunder

Vill du veta mer? Fråga oss gärna!

E-post: [email protected]
Telefon: +4610 – 492 43 00 (växel)
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor om vad vi gör.