Autotech har en lång och bred erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor. Med kunder som exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket, FMV och ett stort antal kommuner och regioner, handlar uppdragen ofta om att på ett
pedagogiskt och inspirerande sätt nå ut med ett budskap till en bred målgrupp.
 

Kommuner och regioner ställs ofta inför utmaningen att snabbt nå ut med information och utbildning till målgrupper som är  geografiskt spridda och har skiftande bakgrund, såväl kulturellt som utbildningsmässigt. 

Autotech har både kompetens och erfarenhet av  att ta fram digitala utbildningar som utformas pedagogiskt för att säkerställa syfte och mål. Utbildningarna är varierade med bilddrivet och interaktivt innehåll samt delar med övningar och quiz som motiverar och engagerar mottagaren. 

De statliga verken har ofta behov av att nå ut med exempelvis organisationsförändringar eller nya rutiner och regelverk som börjar tillämpas från ett visst datum. Autotechs uppdrag har varit att på ett snabbt och enhetligt sätt nå ut med information kring hur förändringarna påverkar det praktiska arbetet för målgruppen.

Autotechs lösningar har stort fokus på visuellt lärande och uppfyller givetvis de lagkrav som finns för tillgänglighetsanpassning av myndighetstexter.

Våra tjänster inom offentlig sektor

Produktinformation

Lärande och utbildning

Visualiseringar

Några av våra kunder

Vill du veta mer? Fråga oss gärna!