Autotech har en lång och bred erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor. Med kunder som exempelvis Jordbruksverket, Livsmedelsverket, FMV och ett stort antal kommuner och regioner, handlar uppdragen ofta om att på ett
pedagogiskt och inspirerande sätt nå ut med ett budskap till en bred målgrupp.
 

Kommuner och regioner ställs ofta inför utmaningen att snabbt nå ut med information och utbildning till målgrupper som är  geografiskt spridda och har skiftande bakgrund, såväl kulturellt som utbildningsmässigt. 

Autotech har både kompetens och erfarenhet av  att ta fram digitala utbildningar som utformas pedagogiskt för att säkerställa syfte och mål. Utbildningarna är varierade med bilddrivet och interaktivt innehåll samt delar med övningar och quiz som motiverar och engagerar mottagaren. 

De statliga verken har ofta behov av att nå ut med exempelvis organisationsförändringar eller nya rutiner och regelverk som börjar tillämpas från ett visst datum. Autotechs uppdrag har varit att på ett snabbt och enhetligt sätt nå ut med information kring hur förändringarna påverkar det praktiska arbetet för målgruppen.

Tillgänglighet

På Autotech är vi måna om att det material vi producerar ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Det innebär exempelvis att vi producerar material som fungerar med olika hjälpmedel (så som skärmläsare) och att vi ordnar syntolkning för filmer som kräver det. Genom att redan i idéstadiet arbeta ur ett tillgänglighetsperspektiv kan vi säkerställa både att materialet är inkluderande och att det blir en bättre användarupplevelse för alla.

Autotech är CPACC-certifierade (Certified Professional in Accessibility Core Competencies) genom organisationen IAAP (International Association of Accessibility Professionals). Det innebär att du kan känna dig trygg med vi kan producera material som uppfyller kraven för tillgänglighet enligt WCAG nivå AA.

IAAP Certified CPACC - Certifikat

Våra tjänster inom offentlig sektor

Produktinformation

Lärande och utbildning

Visualiseringar

Några av våra kunder

Vill du veta mer? Fråga oss gärna!

E-post: [email protected]
Telefon: +4610 – 492 43 00 (växel)
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor om vad vi gör.