Lärande

Kunskap är färskvara, den behöver hela tiden hållas vid liv och uppdateras.
För att stärka din konkurrenskraft krävs ständig utveckling. Med flera års erfarenhet av
e-learningproduktion hjälper vi dig att ta fram skräddarsydda lösningar anpassade till din målgrupp.

Vi är din strategiska partner för det digitala lärandet.

Strategi

Hur ser lärandekulturen ut i din organisation?

Oavsett om du vill förnya befintliga utbildningar, kompetensutveckla eller implementera förändring så finns vi här för dig. Genom digitala lösningar hjälper vi dig att gå från idé till färdig produkt. Bland oss finns pedagoger, språkvetare och kommunikatörer redo för att utforma en användarvänlig och pedagogisk lärandestrategi, skräddarsydd efter ditt behov.

Vi ger dig verktygen för att skapa en utvecklande företagskultur, med digitalt lärande som ledord.

Kursproduktion

Delad kunskap är dubbel kunskap – se till att sprida den vidare!

En e-learning är informativ, enkel, och flexibel. Den ger dig dessutom möjligheten att genom interaktiva övningar hjälpa dina medarbetare att omsätta nyvunnen kunskap till praktisk kompetens.

Vi hjälper dig med kursproduktion från start till mål: allt från behovsanalys och pedagogiskt upplägg till produktion av text, bild
och media. Med hjälp av flera olika produktionsverktyg skapar vi anpassningsbara och responsiva lösningar som matchar ditt
syfte och behov.

LMS

För att jobba med lärande på arbetsplatser på ett modernt och proaktivt sätt, behöver strategi och teknik verka tillsammans i ett ekosystem. Därför erbjuder vi vår lärplattform Sparkfore, som syftar till att förenkla det digitala lärandet i din organisation.

Sparkfore är enkelt att använda, effektivt tack vare automatiska funktioner, och säkert genom kryptering samt att datan aldrig delas med tredje part. När du köper Sparkfore får du vägledning vid uppstart, lansering och förädling av din lärsatsning.

Läs mer om Sparkfore

Några av våra kunder

Kundcase

Vill du veta mer? Fråga Stefan eller Frida!

Stefan Ferm

Team Lead – Instructional Design
+46 (0)10 – 492 43 30
[email protected]

Frida Marklund

Team Lead – Instructional Design
+46 (0)10 – 492 43 38
[email protected]