Teknikinformation

Information är till nytta när den är tydlig, korrekt och tillgänglig. Helst ska det vi söker bara vara ett klick bort.
Med teknik i ständig utveckling följer behov av information som uppdateras i samma takt.

Vi gör din information dynamisk och anpassad till dagens krav på sökbara och flexibla format.

Kontakta oss!

Produktinformation

Information är en viktig del av produkten. Bra produktinformation bidrar till ökad kvalitet och skapar förutsättningar för att produkten används rätt under hela sin livscykel; från installation och användning till reparation och service. Vi har lång erfarenhet av att skapa teknisk illustration & produktinformation som harmoniserar med gällande krav.

Vi skapar dokumentation & anvisningar för säker:

  • Transport
  • Installation
  • Användning – drift
  • Kontroll – Underhåll
  • Service – reparation – eftermarknad

Anläggningsinformation

Inom t ex processindustrin bearbetas råvaror i ett kontinuerligt materialflöde. Bearbetningen sker i ett antal processteg som behöver beskrivas. Den tekniska informationen är ofta omfattande och behöver tydliggöras för flera olika mottagargrupper så som besökare, operatörer eller servicetekniker. Vi anpassar innehåll, nivå, struktur och format efter mottagarnas behov och är det självklara valet som totalleverantör av anläggningsformation. 

Digitalisering och UX

Inom teknikinformation är digitaliseringen idag lika självklar som oundviklig. Dagens användare förlitar sig på allt snabbare och mer specifik information. Autotech arbetar med målet att hjälpa dig att bygga en företagskultur där informationen är en naturlig del av användarupplevelsen. Rätt information till rätt användare i rätt situation är hårdvaluta och innefattar parametrar som går att mäta.

Förutom traditionellt material som användarinstruktioner kan digital teknikinformation förlängas till interaktiva lösningar som Augmented Reality, Virtual Reality eller mobilapplikationer. Att återanvända informationen i flera digitala kanaler höjer användarupplevelsen och tillför mervärde.

Vi arbetar tillsammans med dig för att forma en vision över företagets digitala informationsflöde, definiera en strategi och kontinuerligt utveckla och utvärdera den så att du vet att ditt företag är på rätt väg och kan nå längre – snabbare än konkurrenterna.

Läs mer om Autotech UXS

Analys och strategi

Arbete med teknisk information innefattar många delar: Innehållet styrs delvis av regulatoriska krav men måste samtidigt anpassas och tydliggöras utifrån mottagarnas behov.
Rätt information till rätt mottagare i rätt tid kräver effektiva produktionsverktyg och fungerande arbetsprocesser med tydlig ansvarsfördelning.
Tillsammans med dig analyserar vi nuläget, identifierar utmaningarna och utarbetar en strategisk modell för informationens innehåll och bästa väg från dig till dina mottagare.

Innehållsproduktion

Dagens information behöver vara smart och ofta modulär. Strukturerad hantering krävs för att undvika dubbletter och det merarbete som flera datakällor kan orsaka. Utifrån ditt specifika behov och dina önskemål föreslår vi en lämplig produktionsmetod och kan erbjuda oberoende rådgivning runt olika CCMS- eller XML-lösningar.
Våra erfarna tekniska skribenter hjälper dig gärna, oavsett om det gäller strukturering, konvertering eller produktion av innehåll.

Publicering

Information behöver vara tillgänglig och dynamisk. Delar av samma innehåll ska ofta presenteras via flera kanaler, i olika kontext, för olika mottagargrupper eller syften. Informationsflödet ska vara uppdaterat och heltäckande utan att bli för mycket.
Vi hjälper dig med smarta lösningar för effektiv publicering.

Några av våra kunder

Kundcase

Vill du veta mer? Fråga Jonas eller Emil!

Jonas Sanden

Team Lead – Technical Communication – Stockholm
+46 (0)10 – 492 43 55
[email protected]

Emil Gren

Team Lead – Technical Communication – Skellefteå
+4610 – 492 43 39
[email protected]