Dokumentationsprojekt relaterade till försvarsindustrin styrs av strikta regelverk där standarder, mallar och styrdokument reglerar såväl innehåll som leveranstider. Projekten sträcker sig ofta över flera år och innefattar som regel leverans av både dokumentation och utbildningsmaterial för användare och tekniker.

Försvaret har många underleverantörer och ett stort behov av att likrikta leveranserna med
hjälp av krav, processer och regelverk. Autotech har under många år arbetat åt försvaret och
har därför stor samlad erfarenhet av att ta fram dokumentation anpassad för
försvarsindustrins krav.

Utbildning av tekniker och användare av försvarsmateriel är extra viktig. Det handlar om materiel och system som felaktigt använda kan orsaka personskador eller dödsfall. Som exempel kan nämnas att Autotech har levererat utbildningsmaterial för tankning av helikoptrar från flygvapnets transportflygplan Lockheed C-130 Hercules. 

Våra tjänster inom Försvarsindustrin

Produktinformation

Lärande och utbildning

Visualiseringar

Några av våra kunder

Vill du veta mer? Fråga oss gärna!

E-post: [email protected]
Telefon: +4610 – 492 43 00 (växel)
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor om vad vi gör.