Några av Sveriges största bolag återfinns inom processindustrin, till exempel LKAB, SSAB, Boliden, SCA, och HöganäsProcessindustri kännetecknas av stora anläggningar och en mängd underleverantörer som levererar maskiner och komponenter till anläggningenDokumentation som ger överblick och lärandesystem som skapar samma förutsättningar för alla yrkesroller, oavsett bakgrund – där är några nyckelfaktorer inom processindustri. 

Process- och anläggningsrelaterad information kan delas in i allmänna processbeskrivningar, operatörs-/driftsanvisningar, utbildningsmaterial och underhålls-/reparationsanvisningar. Ofta ansvarar underleverantörerna för den dokumentation som hör till enskilda maskiner och komponenter (drift, underhåll och reparation) medan övergripande processbeskrivningar och utbildningsmaterial måste tas fram unikt för anläggningen. 

För processbeskrivningar krävs god teknisk förståelse och en förmåga att på ett pedagogiskt sätt ge en överblick av anläggningsprocessen.

En av utmaningarna med utbildningsmaterialet är att det ska ge en effektiv introduktion för nyanställda utan att göra avkall på säkerheten. Utbildningen förväntas också bidra till  bättre processdrift och färre oplanerade driftstopp. Autotechs 
egenutvecklade lärplattform Sparkfore klarar högt ställda krav på användarvänlighet och skalbarhet. 

Våra tjänster inom Process och anläggning 

Produktinformation

Lärande och utbildning

Visualiseringar

Några av våra kunder

Vill du veta mer? Fråga oss gärna!

E-post: [email protected]
Telefon: +4610 – 492 43 00 (växel)
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor om vad vi gör.