Tillverkande industri är ett brett begrepp. Här återfinns allt från det lilla familjeföretaget som tillverkar en eller ett fåtal produkter till smarta fabriker som med Industri 4.0 tagit del av den digitala utvecklingen. Gemensamt har de ett behov av lättfattlig dokumentation som minskar trycket på kundsupport samt lärandesystem som garanterar flexibel och likvärdig utbildning för alla operatörer. 

Oavsett ditt företags storlek eller produkttyper har Autotech stor branscherfarenhet från tillverkande industri. Vi kan hjälpa dig med punktinsatser som att snabbt ta fram dokumentation – från idé till publicering, eller mer långsiktigt genom att skapa en strategisk modell för hela ditt företags tekniska information. Vi kan även sitta med i större utvecklingsprojekt och bidra med vårt kunnande, exempelvis kring pedagogisk utformning av GUI eller en anpassning av vårt lärandesystem Sparkfore för ditt företags specifika önskemål och krav. 

Inom industrin talar man idag ibland om “den fjärde industriella revolutionen” eller Industri 4.0 som innebär att man nu tagit den digitala utvecklingen till en helt ny nivå. Centrala begrepp är artificiell intelligens (AI), databehandling i realtid och – såklart – digitalisering, där maskindata samlas in och presenteras i ett digitalt format. Den informationen kan användas på många sätt, som att arbeta förebyggande med maskinparkens behov av underhåll och reparation. 

Våra tjänster inom tillverkande industri 

Digital produktinformation

Installationsinformation

Hantering av anläggningsteknisk information

Lärande och utbildning

Visualiseringar

Några av de kunder vi hjälpt inom tillverkande industri 

Vill du veta mer? Fråga oss gärna!

E-post: [email protected]
Telefon: +4610 – 492 43 00 (växel)
Kontakta oss gärna om du har idéer eller frågor om vad vi gör.