Lärande

Digitalisera lärandet och skapa en lärandekultur på företaget!

By augusti 25, 2021oktober 29th, 2021No Comments

Det är aldrig för sent att satsa på digitalt lärande. Vi erbjuder organisationer och företag smarta lösningar för att kunna utbilda personal och kunder på distans. Nu kan det vara läge att kompetensutveckla och se till att skapa en lärandekultur.

Många organisationer har redan insett att personal som ständigt utvecklar sin kompetens och lär av varandra är en framgångsfaktor. De har påbörjat sin resa mot att skapa en lärandekultur. Vissa har också insett att det inte längre är hållbart att skicka utbildare världen över för att utbilda kunder och återförsäljare. Det som fått företag att börja tänka om är två faktorer, ekonomi och miljö. Ett digitaliserat lärande innebär alltid en kostnadsbesparing jämfört med traditionell utbildning. Det gynnar miljön och även ert varumärke genom att ni minskar ert resande. Ni kommer att bidra till Sveriges långsiktiga mål, att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det finns idag mycket som talar för ett digitaliserat lärande. LinkedIn Learning säger t.ex. i en nyligen publicerad rapport:

“After years of being under-resourced, L&D budgets are expected to continue to grow—shifting from Instructor-Led Training (ILT) to online learning—and executive buy-in continues to build.”

Är ni för sent ute om ni inte har påbörjat er digitaliseringsresa? Nej, det finns snabb hjälp att få som gör det möjligt för er att redan inom en månad ta er en bra bit på vägen mot ett hållbart lärande.

Det första ni behöver är en infrastruktur för att enkelt administrera och distribuera ert lärande, ett Learning Management System (LMS). Autotech arbetar med en open-source-lösning som heter Moodle. Moodle är världens mest spridda LMS och utvecklas ständigt med ny funktionalitet. På köpet får ni en säker lösning som förhindrar intrång och förlust av ert know-how. Med vår lösning kan ni också bedriva instruktörsledda utbildningspass online via videolänk. Autotech kan med mycket kort leveranstid sätta upp ett anpassat LMS med er logotyp och grafiska profil.

En infrastruktur utan innehåll av kurser saknar värde. Därför behöver ert LMS fyllas med innehåll. Börja med att identifiera standardutbildningar som redan finns ute på marknaden, som kan distribueras via plattformen. Nästa steg är att ta ert befintliga utbildningsmaterial och konvertera till e-utbildningar. Ska man göra digitaliseringen rätt, behöver man se över pedagogiskt upplägg, tillföra interaktivitet, tester och förädla materialet till e-kurserna. I rådande läge är en snabb konvertering (ofta kallat RapidE) ett bra första steg för att snabbt komma ut med sina kurser. Kurserna kan sen förädlas när tid ges. Nu kanske det också finns tid för era utbildare att ta fram faktaunderlag till dessa e-kurser.

Autotech hjälper er med hela resan, alltifrån att utarbeta en långsiktig strategi för ert lärande till att sätta upp ett LMS och skapa innehåll. Att med hjälp av oss komma igång och göra nytta inom en månad är fullt görbart. Kontakta oss redan idag, så sätter vi upp ett första digitalt möte!

Leave a Reply