Teknikinformation

Information för processindustrin

By augusti 25, 2021oktober 29th, 2021No Comments

Den moderna processindustrin eftersträvar att optimera utvinning till en så liten miljöpåverkan som möjligt. För det krävs högteknologiska lösningar och kunskap hos personalen. Pedagogiskt material som beskriver processerna bidrar både till att arbeta rätt och säkert och till att höja motivationen.

En process behöver ofta beskrivas för många olika målgrupper. Till exempel de som är verksamma i anläggningen, som operatörer, underhållspersonal, semestervikarier eller entreprenörer. Sådan information kan innehålla allt från detaljerade beskrivningar av processflöden till att informera om handhavande, serviceåtgärder och säkerhet.
Ofta finns även behov av anpassad information för en bredare målgrupp, som till exempel personal som arbetar i andra processer på samma industri. Genom att ge all personal en förståelse om arbetsplatsens alla delprocesser och produktionskedjor så skapas ett tydligare sammanhang. Det ökar personalens motivation och engagemang. De kan också bättre förstå vikten av att överlämna en bra “produkt” till nästa processteg.

Generationsavgångar innebär rekrytering

Idag sker relativt stora generationsavgångar i industrin, vilket innebär att ny personal behöver rekryteras. Det kräver beaktanden och ställer nya krav, både på att ha effektiva metoder att introducera och att kommunicera på ett sätt som tilltalar den yngre generationen.

Autotech skapar lösningar som består i allt från traditionellt material till e-learning och interaktiva 3D-grafiska produktioner. Expertkunskap inom målgruppsanpassning, pedagogik och publiceringsteknik skapar goda förutsättningar att nå ut till målgruppen. Målet är naturligtvis att alla ska vara motiverade, arbeta säkert och bidra till att anläggningen sköts på ett optimalt sätt.

Leave a Reply