Visualisering

3D-visualiseringar förklarar fördelar och teknik

By augusti 26, 2021oktober 29th, 2021No Comments

För produkttillverkare är det viktigt att kunna förklara unika fördelar som deras produkter eller system erbjuder. Ibland kan det ligga ett stort utvecklingsarbete bakom en ny funktion, som inte syns på ytan men som gör stor nytta för köparen av produkten. För att kunna förklara och sälja nya funktioner är 3D-visualiseringar ett utmärkt media.

Nyutvecklade funktioner möjliggörs ofta av en fysisk konstruktion eller ett styrsystem. Det blir allt vanligare att operatörer via ett interface kan aktivera ett programval som motsvarar det arbete som ska utföras. Maskinen kommer då att arbeta efter fördefinierade körmönster. Ett exempel på sådana produkter är lastbilskranar från HIAB. Där har man utvecklat programval som gör att en operatör med relativt liten erfarenhet kan utföra svåra operationer.

Det arbete som ska utföras kan vara applikationsbundet, som till exempel hantering av sopkärl. Med hjälp av programvalen kan lasten med ett enkelt handgrepp lyftas längs fördefinierade rörelsebanor, minneslagra positioner, tömma behållare och mycket mer. Funktionerna ger ett effektivare arbete och gör hanteringen enklare och säkrare, något som är till nytta för operatörerna och inte minst för entreprenörerna som levererar tjänsten.

Förtydligar ditt budskap

Att beskriva funktioner och dess fördelar, både internt och för slutkund, kan vara komplicerat. Den pedagogik som kan erhållas med en 3D-animation är utmärkt just för sådana tillämpningar. Animationer för att visa nya avancerade funktioner kan användas i allt från marknadsföring, försäljning till utbildning.

”Autotechs animationer har varit till stor hjälp för att tydliggöra funktioner och belysa värden som våra kranar tillför både operatörer och produktägare”, säger Lotta Sjöberg, Marketing Manager, Hiab Services & New Business Solutions.

Tre fördelar med att använda sig av 3D-visualisering

  • Pedagogik och tydlighet
    Utmärkt för att förklara avancerade funktioner på ett enkelt och pedagogiskt sätt
  • Flexibilitet
    Kan användas för flera målgrupper och ändamål, allt från utbildning till försäljning
  • Time to market
    Färdig att publicera dagen produkten lanseras

Leave a Reply