Hur är situationen på din arbetsplats, så här i efterdyningarna av en tvåårig pandemi? Känns kollegorna omotiverade? Hur bemöts önskemål om fortsatt distans- och hybridarbete? Och hur var det egentligen på den senaste utbildningen, var det inte ovanligt många som satt och gäspade sig igenom de sista lektionerna? 

År 2020 kommer för alltid att förknippas med Covid-19 och året då allting skulle förändras för all framtid. Men kriser kommer sällan ensamma. Samtidigt som vi inredde våra hemmakontor och lärde oss tvätta våra händer på ett korrekt sätt så hände något på marknaden. Förväntningarna på en arbetsplats har fått från “jag hoppas de har en kaffemaskin” till “jag hoppas att de erbjuder möjligheten att arbeta hemifrån”. 

Så här ser det ut på många arbetsplatser idag. Företagen har helt enkelt inte hittat arbetsformer som kombinerar de nyvunna erfarenheterna från pandemin med hur man jobbade innan. Som chef kämpar man med att fortsätta erbjuda den flexibilitet som pandemin gjort möjlig, samtidigt som man behöver se till att motivationen och utvecklingen bland de anställda ständigt når nya nivåer. 

En bra lösning på denna till synes kniviga situation menar vi på Autotech är relativt enkel; digitalt lärande (även känt som E-learning). 

“Men e-learning är ju inget nytt…”

Nej, e-learning är något vi höll på med så tidigt som på 90-talet. Dagens digitala lärande har dock inte mycket gemensamt med den e-learning som såg dagens ljus på den tiden. Utbildningar som idag använder sig av digitalt lärande använder det digitala mediet på ett helt annat sätt. Genom att använda en kombination av foto, grafik, video, text och ljud stimuleras olika delar av hjärnan hos mottagaren. Detta sker såklart inte slumpvis, utan baseras på studier kring lärande och motivation, och hur vi tar till oss information genom upplevelser och tidigare erfarenheter.

Resultaten från dessa studier har gjort att vi numera vet att olika personer har olika så kallade lärstilar. Medan någon föredrar att lyssna på teori och fakta för att sedan själv tänka igenom problemet, vill en annan själv praktiskt och aktivt prova att lösa uppgiften själv, och en tredje föredrar att titta på när andra jobbar med lösningen.

Lärande motiverar och engagerar

Med digitalt lärande kan alla olika behov mötas, och vi behöver inte längre sitta och titta på när delar av personalstyrkan slumrar sig igenom utbildningsdagarna. Det digitala lärandet erbjuder den flexibilitet som numera förväntas av arbetsgivaren, samtidigt som man aktivt arbetar med att uppmuntra utveckling och därmed bidra till ökad motivation inom företaget.

De digitala kurserna distribueras oftast via lärplattformar eller så kallade learning management systems (LMS). I ett LMS finns möjlighet att individuellt anpassa innehåll och nivå, där metoden och instuderingstakten kan justeras efter användaren. 

Känns det intressant? Vi hjälper dig gärna med din nya lärsatsning.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Fråga Stefan eller Frida!

Stefan Ferm
Team Lead – Instructional Design
+46 (0)10 492 43 30
[email protected]

Frida Marklund
Team Lead – Instructional Design
+46 (0)10 492 43 38
[email protected]