Efter att Facebook bytte namn har Meta blivit ännu ett av dessa buzzwords som vi måste förhålla oss till. Vad är det och vad kan vi använda det till?  Är det bara en flummig ingenjörsfantasi eller är det något som faktiskt kan underlätta vår vardag i arbetslivet? 

Metaverse, eller ”Metaversum”, är en sammansättning av orden meta (bortom) och universe. Rakt översatt betyder alltså Metaverse ”bortom universum”. Problemet är att det saknas en exakt definition, eftersom de företag som presenterat visioner och tekniska lösningar kring Metaverse saknar en gemensam bild.  

På Metas hemsida beskriver man Metaverse som en tredimensionell version av Facebook, en ny värld som vi kan skapa och utforska tillsammans med andra i realtid. Metaverse är en virtuell miljö där du kan skapa och utforska ihop med andra personer som inte befinner sig på samma fysiska plats som du. 

De beskrivningar som finns utgår oftast från att deltagarna skapar avatarer och genom avatarerna upplever vi världen. Vi känner igen detta från spelvärlden med spel som Minecraft och World of Warcraft. För att inte tala om filmvärlden där senast Avatar 2 fascinerar och suddar ut gränserna mellan fiktion och verklighet. 

Sedan en tid tillbaka har vi lärt känna AR (augmented reality) och VR (virtual reality) där vi kan ta del av en mer eller mindre virtuell värld. Med hjälp av ljud, bilder, animeringar och till och med taktil feedback kan vi uppleva en ny värld helt olik vår. VR kan sägas utgöra den första nivån när vi ska gå in i Metaverse. Med VR-glasögon kan vi förflyttas in i den digitala världen, medan AR flyttar digitala föremål från den världen in i vår egen. Alltså inte helt olikt det vi nu möter i Metaverse.

Tillämpningsområden

När vi talar om VR så hamnar vi i tillämpningar där vi kan dra nytta av att den digitala världen kan skapa realistiska svar på input från människan. Det kan handla om exempelvis i flygsimulatorer eller för att simulera insatshantering i svåra fysiska situationer. 

AR, å andra sidan, används idag exempelvis i moderna bilar i form av information eller uppmaningar som dyker upp i ditt synfält. Det kan handla om att du kör för nära mitt- eller kantlinjen, eller i övrigt beter dig på ett oönskat sätt. Här kan vi tala om praktiska och konkreta varningstexter! 

 

Ett annat tillämpningsområde är processindustrier där man med hjälp av sensorer i realtid mäter ett stort antal parametrar. Med hjälp av AI kan man sedan simulera och förutse olika risker och tänkbara tillbud, så att dessa kan åtgärdas innan de faktiskt har inträffat. ”Preventive Maintenance” har med andra ord fått en helt annan innebörd! 

Snabbt inser vi att vi bara befinner oss i början av en utveckling där vi inte ens kan ana alla potentiella tillämpningsområden. Vi håller oss ständigt uppdaterade och ser fram emot att hjälpa er utnyttja denna teknik som en del av ert värdeerbjudande.