Om vi säger Open AI så ringer det nog en klocka hos de flesta, vem kan ha undgått vinterns stora snackis. Men om det trots allt är så att ni missat allt AI-snack så går vi först igenom grunderna lite.

Chat GPT är en textrobot som lanserades i december 2022 och är utvecklad av företaget Open AI, startat av bland andra Tesla-miljardären Elon Musk. Sedan dess har ämnet AI varit en så kallad ”het potatis” i såväl tech-världen som resten av samhället.

Open AI säger sig vilja promota ”vänlig AI” genom att övervaka och främja utvecklingen av människolik intelligens. GPT står för Generative Pre-Trained Transformer och är en avancerad maskininlärningsalgoritm som nu hunnit fram till tredje generationen – Chat GPT-3.

Det som gör den unik är att inlärningen baseras på en enormt stor textmängd som innehåller 175 miljarder parametrar, hela två storleksordningar större än den tidigare generationen.  Bland inlärningsmaterialet finns till exempel diskussioner på Reddit’s och Twitter’s databaser. Eftersom roboten är tränad på en så stor textmängd klarar den av att förstå komplexa frågor och ge nyanserade svar med en naturlig logik och sammanhang. Den kan även skriva artiklar eller blogginlägg om man skulle vilja ha hjälp med det.

Utöver Chat GPT så finns en rad andra tillämpningar och produkter som sett dagens ljus från Open AI som exempelvis DALLE-E som skapar bilder utifrån textbeskrivningar, och CLIP som tvärtom ger en textlig beskrivning av en bild. Eller Music som kan generera musikstycken för upp till tio instrument i femton olika stilar.

Bilden ovan är gjord i DALL-E. Som ni märker, framför allt på ögonen, är det fortfarande smådetaljer som gör att AI-bilder behöver handpåläggning för att se bra ut. I bilden kan vi se orginal vs en retuscherad version

Kommer Chat GPT ta över mitt arbete?

Njae, i dagsläget krävs mer än en textrobot för att utföra de flesta arbeten. Se bara på den student i Uppsala, som åkte fast i ett försök att låta roboten göra jobbet åt hen. Vilka begränsningar har då Chat GPT?

För det första är svaren du får baserade på inlärningsdata till och med 2021. Chat GPT kan alltså inte besvara något som bygger på händelser som inträffat senare. Vissa svar kan också vara subjektiva eller till och med felaktiga eftersom inlärningsdata kan baseras på så kallade ”fake news”. Detta sätter också fingret på den kanske största svagheten: inga svar är bättre än de som finns i inlärningsdata. Att använda Chat GPT kräver alltså ett stort mått av kritiskt tänkande, vilket ännu inte är en egenskap som lyckats överbrygga den mänskliga intelligensen.

 

”Chat GPT saknar känslor, kreativitet och förmåga att förstå nyanser”

För att lugna alla skribenter som tror att Chat GPT kommer göra dem arbetslösa så är det alltså så att en annan begränsning är att Chat GPT saknar känslor, kreativitet och förmåga att förstå nyanser i en frågeställning. Sajten boktugg.se gjorde en ”intervju” med ChatGP-3 och från den saxar vi:

”Är det säkert att AI inte kan skriva böcker på egen hand?

– JA, det är säkert att AI inte kan skriva böcker på egen hand. AI är utformad för att assistent författare och kan hjälpa dem att skriva bättre böcker. AI kan dock inte skapa komplexa historier eller skriva böcker från grunden. Författare måste fortfarande använda sin kreativitet och skriva böcker för att få dem publicerade.”

Svarade alltså Chat GP-3 själv, som uppenbarligen har god självinsikt men fortfarande har vissa grammatiska brister att åtgärda…

Bilden till vänster är AI-genererad och använd som utgångspunkt för illustratörens arbete till höger.

Vad kan du använda AI till?

Istället för att se ett hot mot våra jobb bör vi betrakta Chat GPT mer som ett verktyg, något som kan ta vårt arbete till nästa nivå. Trots sina svagheter är Chat GPT imponerande skicklig på att ta fram relevant och sammanhängande information som kan bidra till att vi uppnår mer nyanserade och kreativa resultat i arbetet.

Om du är intresserad av att använda AI i ditt arbete så har vi listat några användningsområden för AI i dagsläget.

  • AI-skrivverktyg som Chat GPT och liknande har en stor potential att underlätta skapandet av innehåll och framför allt att kunna producera mer på kortare tid. Med viss handpåläggning så kan AI göra mycket av grovjobbet för dig.
  • AI kan användas som ett verktyg för att komma förbi kreativa blockar och underlätta uppstarten på ett arbete. Jobbar du med bilder/illustrationer kan AI med hjälp av några enkla kommandon snabbt komma med inspiration eller rent av konceptbilder för dina projekt.
  • Vid granskning kan AI också vara till ovärderlig hjälp, det är allmänt känt att författare knappast kan upptäcka alla sina fel – oavsett hur mycket de kontrollerar själva. AI är både snabb och relativt säker när det kommer till grammatik och stavningskontroll.