Animation_symbol-02Visualisering

Bilder skapar en tydlighet som överbryggar språkbarriärerna. Om ni står inför utmaningen att förklara en lösning eller funktion, är en visualisering från oss ett bra alternativ.

 

 

Teknisk illustration

En enkel men informativ illustration är ofta tillräcklig för att beskriva instruktiva moment. Med komplement som pilar eller numrering kan mycket förmedlas med en enda bild. Illustrationerna skapar vi med 2D-grafik eller utifrån CAD-underlag i 3D.

Tecknade bilder

Det kan vara en utmaning att arrangera ett foto som ska skapa den rätta känslan och återge en relevant miljö. Med tecknade bilder erbjuds flexibilitet och en homogen bildstil. Möjlighet finns även att avidentifiera personer eller produkter som man inte vill förknippa med den specifika situationen eller händelsen.

 

 

3D-animationer

Våra 3D-animationer gör ert budskap pedagogiskt och renodlat. Rätt producerad har en 3D-animation ett brett användningsområde; som instruktion, för utbildning eller i marknadsföringssyfte. Den är också långsiktig eftersom den enkelt kan uppdateras vid förändringar på produkten.

Fotorealistisk 3D

Utifrån 3D-modeller som är ljus- och materialsatta kan vi effektivt skapa fotorealistiska bilder. Detta ger även möjlighet att visualisera er produkt redan i ett prototypstadie, i olika miljöer eller med olika färgsättning.

 

 

Realtids-3D

Med stöd av teknik som redan finns i mobiltelefoner och datorer kan du interagera och bestämma villkoren för din 3D-upplevelse. Det möjliggör till exempel att konfigurera eller att plocka isär produkter på detaljnivå. Tekniken är också användbar för att visualisera större miljöer.

Virtual Reality – VR

Vi tar er in i 3D-världen där interaktion mellan produkt och människa är verklighet. Med en ökad förståelse om hur tekniken ska tillämpas finns nästan inga begränsningar. En svårarrangerad övning kan nu utföras i en virtuell miljö där människor världen över kan delta. Det sparar tid och pengar – och vår miljö mår också bättre.

 

 

Augmented Reality – AR

Augmented Reality möjliggör att se verkligheten och att samtidigt förstärka den med information som gör det möjligt att interagera med den. Tekniken kan själv identifiera var du befinner dig och visa den information som du behöver för att till exempel genomföra en uppgift.

Vår kompetens

Den tekniska utvecklingen inom området visualisering accelererar och möjligheterna blir allt fler. Vi ser en tydlig trend att information i allt högre utsträckning förmedlas med bilder. Vi har en aktiv omvärldsbevakning och ligger i framkant vad gäller utveckling av nya tjänster runt visualisering.

För att skapa en bra visualisering krävs även ett mänskligt sinne. Vi tycker det är viktigt att tillföra en känsla för estetik, form och färg. Våra grafiker har den utbildning och erfarenhet som krävs för ett bra resultat. För att arbeta effektivt med visualiseringar krävs ett kontinuerligt arbete med processerna, verktygen och tekniken.