Produktanimation

Hiab är en världsledande leverantör av utrustning, intelligenta tjänster och digitala lösningar för vägburen lasthantering. Inom affärsområdet lastkranar hjälper Autotech sedan flera år tillbaka HIAB med 3D-animationer. Utmaningen består i att tydliggöra tillval, funktioner och vilka kundvärden det tillför produktägaren. 

Pump flow distribution (PFD) är en funktion som distribuerar hydrauloljan till styrsystemets spakrörelser så att körningen blir mjuk och jämn. Med hjälp av en animation har Autotech förtydligat och visualiserat funktionen på ett sätt som gör det enkelt att förstå.  

PFD utgör en av många funktioner där mervärden tydliggjorts med en animation från Autotech. Även vid lanseringar av nya kranar eller funktioner är animationerna ett värdefullt hjälpmedel för HIAB. 

I animationens inledning visualiseras produkten i en avskalad miljö, så att betraktaren enklare kan fokusera på det som är väsentligt. I kombination med det visas produkten även i en omgivande miljö, för att presentera tillämpning av funktionen i en praktisk situation. 

Ett kontinuerligt samarbete ökar fördelarna; ju fler animationer som skapas desto större bibliotek med sådant som kan återanvändas. I samband med skapande av animationer framställs ofta även stillbilder, till exempel för trycksaker. Framställande av stillbilder i samband skapandet av en animation innebär ofta en liten arbetsinsats. 

De flesta animationer som Autotech har skapat till HIAB går att hitta på Youtube.