Serviceanimationer

Profoto är världsledande på ljuskällor och ljusformare för fotografering. Genom att tillföra ljus av hög kvalitet hjälper Profotos produkter fotografer att skapa exceptionella bilder.  

Kvalitet är ett nyckelbegrepp inom Profoto och genomsyrar företagets interna processer. Sedan 2017, som ett led i kvalitetsarbetet, hjälper Autotech till med animeringar riktade till Profotos servicetekniker. 

Profoto vill förenkla serviceteknikernas arbete på ett sätt som säkerställer hög kvalitet och ligger i linje med varumärkets visuella koncept. 

Autotechs lösning bygger på tydliga, snygga och pedagogiska animationer där de olika servicemomenten visas steg för steg. Genom att använda animationer istället för film kan störande inslag tas bort och momenten renodlas. På så sätt kan även mindre detaljer visas tydligt.  

Produktmiljön är vit, avskalad, för att det ska vara lätt att fokusera på hur de olika stegen utförs. Det ger även en igenkänningsfaktor mellan de olika produkterna. Ett likriktat utseende sänker också kostnaderna för varje animation eftersom inställningar och material kan återanvändas.