Komplett lärplattform

Höganäs är världsledande på marknaden för järn- och metallpulver som exempelvis används inom svetsning, högtemperaturlödning, additiv tillverkning och vattenrening.  

Höganäs måste anpassa sig efter omvärldens krav och industrins förändringar för att framtidssäkra verksamheten. För att lyckas med denna utmaning spelar lärande en stor roll. Autotech är Höganäs partner i företagets satsning på ett livslångt lärande. 

Höganäs vision är att vara en ledande aktör på marknaden även i framtiden. Autotech bidrar till att förverkliga visionen genom att ta fram en lärstrategi. Utifrån denna lärstrategi har Autotech bland annat tagit fram ett koncept för lärande, olika slags utbildningsmaterial, metoder för att mäta och utvärdera resultat av lärandeaktiviteter samt självskattningar.  

Autotech har levererat Höganäs LMS (Learning Management System). För att skapa ett heltäckande kursbibliotek har också  integrationer med andra mjukvarulösningar gjorts. 

Ett av utbildningsmålen som Höganäs har är att medarbetare ska dela med sig av sin kunskap och ta ansvar för sitt eget lärande. Autotechs lösning innebär att olika communities har införts för att öka interaktionen mellan medarbetarna. Användningen av dessa communities stimuleras genom olika belöningssystem. 

Höganäs finns representerat över hela världen. Det innebär utmaningar kring att material och aktiviteter för lärande ska finnas tillgängliga på olika språk. Dessutom direkt när informationen behövs. Autotechs lösning för att överbrygga språkbarriärer innebär att all lärandeinformation översätts i realtid med hjälp av olika APIer. Det innebär att diskussioner i olika communities kan föras mellan personer som talar olika språk.