Mångsidigt lärande

Skolverket är den myndighet som styr och stödjer förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Myndigheten arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet. 

Skolverkets arbete utgår från uppdrag som kommer från regeringen. Ett av myndighetens uppdrag har varit att utveckla och genomföra en kompetensutvecklingsinsats för personal i fritidshem med syftet att öka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmen. Resultatet blev två webbkurser – Fritidshemmets uppdrag och Fritidshemmets undervisning. 

Autotech är ramavtalsleverantör till Skolverket sedan 2017. I det här projektet bidrog Autotech med att planera hur kompetensutvecklingen skulle utformas på bästa sätt. Innehållet i webbkurserna består av filmer, animationer, poddar, artiklar och ifyllbara pdf-filer för att stödja ett mångsidigt lärande.

Diskussionsfrågor, case och förslag på praktiska uppgifter möjliggör ett kollegialt lärande.