Learning-04Lärande

En bra utbildningslösning möjliggör effektivare kunskapsspridning. Utifrån målgruppernas förutsättningar formar vi anpassade lösningar som stödjer det moderna lärandet.

Academy

Vi erbjuder pedagogisk och teknisk vägledning för er som vill bygga upp en plattform för allt ert lärande – en så kallad Academy. Tjänsten innehåller allt från planering och genomförande till distribution och uppföljning. En kostnadseffektiv satsning som hjälper ert företag att växa och nå ut på en global marknad med bibehållen kvalitet och service. Med en Academy kan ni kanalisera ert kunnande ut till era målgrupper och därmed stärka ert varumärke.

E-learning

Med webbpublicerade kurser för självstudier kan utbildning genomföras på distans och vid den tidpunkt det passar kursdeltagaren bäst. Innehållet skräddarsyr vi efter målgruppen eller den enskilda individens förkunskaper och utbildningsmål. Tillsammans med er kan vi skapa ett upplägg som ger en optimal och kostnadseffektiv utbildning.

Material för lärarledd utbildning

För avancerad kunskap där det personliga mötet är viktigt är lärarledd utbildning oöverträffat. Även det traditionella lärandet går att utveckla och här erbjuder vi en rad smarta lösningar baserade på vår höga kompetens och långa erfarenhet inom området. Tillsammans kan vi forma ett effektivt och engagerande utbildningsmaterial.

Produktorienterat lärande

För produkter, varor eller tjänster uppstår ofta behov att nå ut med ny kunskap riktat till återförsäljare, servicepersonal eller slutanvändare. Där är ofta lärmetoden relativt likartad och insatsen ger en direkt effekt. Vi har förmågan att sätta oss in i kunskapsområden och lösa sådana utmaningar för att snabbt överföra ny information och kunskap.

Beteendeorienterat lärande

Dagens utbildning handlar allt oftare om mjuka värden som till exempel utbildning i rutiner, förändringar i arbetssätt eller bemötande. Där är förväntningarna att målgruppen ska påverkas att förändra sitt beteende över tid. För dessa utbildningsinsatser är en blandning av lärmetoder en bra lösning.

Lärportal (LMS)

En lärportal är enkelt förklarat en webbsida där ni kan administrera kursdeltagare och distribuera kursmoduler. Syftet är att effektivisera utbildning och att följa upp vad kursdeltagarna lärt sig (statistik och certifiering). Kursdeltagarna kan å sin sida (via lärportalen) nå sina kurser, se sin status och skriva ut sina certifikat. Vi kan skapa er lärportal med den grafiska utformning ni önskar och de funktionella anpassningar som motsvarar era behov.

 

 

Vår kompetens

Vi har experter på lärande som kan hjälpa till med hela kedjan, alltifrån att analysera era behov till att producera och leverera en lösning som når önskat resultat. Våra utbildade pedagoger arbetar med att ta fram anpassade manus i nära samarbete med er som beställare. Dessutom kan våra beteendevetare och spelutvecklare tillföra moment som tar lärandet till nästa nivå.

Våra ämnesexperter, inom allt från teknik till pedagogik, garanterar att sakinnehållet bibehålls genom att kombinera erfarenhet med ett brinnande tekniskt intresse och en förmåga att snabbt sätta sig in i era produkter och tjänster.