Rönnskärsverken – Zinkfumingverket

Boliden är branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av förbrukad metall. I drygt nittio år har Boliden prospekterat, utvunnit och förädlat bas- och ädelmetaller. 

När Boliden skulle driftsätta en helt ny del av Zinkfumingverket i Skelleftehamn fick Autotech uppdraget att ta fram operatörs‐ och underhållsanvisningar, samt en beskrivning av själva processen. Under arbetet framkom behov av ett mer visuellt format som komplement till de skrivna anvisningarna. Önskemålet formulerades utifrån de utmaningar Boliden kunde ringa in: 

  • Att i en bullrig och riskfylld miljö informera om anläggning, verksamhet och risker. 
  • Att se till att informationen om anläggningen alltid är densamma.