Servicemanualer och teknisk dokumentation

Getinge grundades 1904 i Halländska Getinge och förser idag sjukhus över hela världen med produkter inom framför allt intensiv-, hjärt- och kärlvård. Globalt har man över 10 000 anställda och omsättningen 2020 uppgick till cirka 30 miljarder kronor.  

I Solna norr om Stockholm ligger affärsenheten Critical Care. Här arbetar 400 anställda och fokus ligger på marknadens mest avancerade anestesisystem Flow samt respiratorer av modellen Servo som varit marknadsledande sedan decennier tillbaka. 

Autotech har haft konsulter på plats i Solna sedan 2015. Konsulterna har varit placerade i den enhet som tar fram servicemanualer och annan teknisk dokumentation för Flow- och Servo-systemen. Arbetet ställer stora krav på teknisk förståelse för de avancerade systemen men även pedagogisk kompetens, eftersom manualerna utgör det huvudsakliga utbildningsmaterialet vid Getinges interna utbildningar för serviceingenjörer.  

Dokumentationen har under Autotechs tid förfinats och förbättrats för att uppfylla Getinges höga krav på att korrekt fakta publiceras på ett överskådligt och pedagogiskt sätt. När den senaste modellen av Flow-systemet skulle introduceras fick Autotech uppdraget att producera en manual som täckte in även tidigare modeller, men där ändå informationen för varje modell skulle var lätt att hitta. Autotech löste uppgiften med glans.