Franke Kitchen Systems

Franke Kitchen Systems är en del av det globala företaget Franke. Franke Kitchen Systems tillverkar fläktar, diskbänkar, blandare, avfallssortering, ugnar och hällar. Produkterna används både av konsumenter och företag. 

Franke kontaktade oss redan 2003 för att få hjälp med produktinformation. De hade tidigare arbetat med reklambyråer för att ta fram produktinformation men sökte nu en partner med större teknisk förståelse och kompetens, utan att fördenskull ge avkall på form och design. 

Resultatet blev att Franke outsourcade all produktdokumentation till Autotech, exempelvis bruksanvisningar, installationsanvisningar, reservdelsinformation, etiketter och dekaler.. 

För att effektivisera arbetet har informationen modulariserats och lagts in i en XML-miljö. Med hundratals olika aktuella dokument underlättar det hanteringen av dokumenten avsevärt att använda s k “single-sourcing”. Genom att avidentifiera bilder och göra dem mer generella kan samma bild användas till olika produkter, vilket sparar både tid och pengar. 

 En stor del av produktinformationen översätts till flera språk. Genom att använda sig av  XML-miljöns översättningsminne – och dessutom standardisera innehållet –  har behovet av extern översättning minimerats. 

Med Autotech som samarbetspartner får Franke inte bara hjälp med produktinformation, hela Autotechs kompetens inom visualisering och lärande finns också till förfogande.